Sản phẩm Stonia | BAC Construction Trading Co., Ltd.

14
Th08

Bảo hành Stonia Solid Surface

Xem thêm

16
Th08

Không gian ứng dụng

Xem thêm

14
Th08

Đá nhân tạo Stonia® Solid Surface

Đá nhân tạo Stonia® (Stonia Solid Surface) là dòng đá nhân tạo cao cấp được sản xuất tại nhà máy của Tập đoàn Snogen tại Thành phố Cheonan (Hàn Quốc)

Xem thêm

22
Th08

Hướng dẫn sử dụng & Bảo quản

Hướng dẫn người dùng cách sử dụng và bảo quản sản phẩm đá nhân tạo Stonia để sử dụng trong thời gian lâu nhất

Xem thêm

22
Th08

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật và Báo cáo kết quả kiểm nghiệm của đá nhân tạo Stonia

Xem thêm

22
Th08

Đặc tính & Lợi ích

Đặc tính & Lợi ích của Đá nhân tạo Stonia

Xem thêm